WEISS SSG STEINSIEGEL GLOSS

Lesklá impregnace na hrubé kameny

POPIS PRODUKTU

Impregnace na vodní bázi. Zvýraznění barvy a hedvábný lesk. Ochrana proti vodě, mastnotám a olejům. Speciálně pro drsné kameny.

VLASTNOSTI

Vysoce zatižitelný nátěr na vodní bázi. Výborně zvýrazní barvu kamene a dá povrchu hedvábný lesk. Chrání dlouhodobě před průnikem vody, mastnot, olejů apod. Má velmi dobrou odolnost vůči běžným domácím chemikáliím.

Jeho použití je optimální v interiéru – kuchyně, koupelna, WC, bytové prostory, umyvadla, stoly, parapety. Je ideální pro Supermarkety, nákupní centra a jiné silně frekventované prostory.

V exteriéru je možné použití na terasách, chodnících a dlážděních. Životnost impregnace je ovšem v těchto podmínkách významně kratší.

Nátěr WEISS SSG Steinsiegel Gloss je možné bezezbytku odstranit produktem WEISS Lösefix SUPRA a kdykoliv jej znovu natřít. Paropropustnost zůstane povrchu zachována.

OBLASTI POUŽITÍ

Alternativní produkty bez zvýraznění povrchu:
WEISS FS PRO – Top ochrana pro povrchy odolné kyselinám.
WEISS FS PREMIUM – pro extrémně savé kameny odolné kyselinám.
WEISS FS FSZ – speciálně pro kameninu a jiné povrchy odolné kyselinám a s nízkou nasákavostí. WEISS FS MARMOR – speciálně pro mramor, vápenec a kameny choulostivé na kyseliny.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C
Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem nebo válečkem sytě a stejnoměrně na důkladně vyčištěný a suchý povrch.

Podlaha a povrch je po 1-2 hodinách opět pochozí. Ochranná fukce impregnace se vyvine v časovém úseku 24 hodin, pak je povrch plně zatižitelný (závisí na teplotě, relativní vlhkosti vzduchu a pohybu vzduchu). Chránit povrchy, které nemají být ošetřeny.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20m2

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,1 g/cm3 při 20°C Barva: mléčná
Pach: ,klinický‘ pH-hodnota: ~ 7,5 – 8,5

UPOZORNĚNÍ

Během aplikace musí být povrch suchý a cca 4 hodiny po aplikaci je nutné ho chránit před deštěm.

BEZPEČNOST

Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí není zdraví škodlivý.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná.

Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

Technický list

WEISS SSG STEINSIEGEL GLOSS

 

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Facility Cleaning Servis®

Domů » WEISS SSG STEINSIEGEL GLOSS