WEISS GS GRUNDSCHUTZ

Hydrofobní impregnace

POPIS PRODUKTU

Silně hydrofobní impregnace na vodní bázi bez obsahu VOC pro savé přírodní a umělé kameny.

VLASTNOSTI

GS GRUNDSCHUTZ je impregnace na vodní bázi s vynikající hydrofobizací povrchu přírodního a umělého kamene

(vodoodpudivá ochrana). Neobsahuje VOC. Účinné látky jsou silany a siloxany.

GS GRUNDSCHUTZ reaguje pod vlivem relativní vlhkosti vzduchu a vytváří velmi silnou hydrofobicitu na kapilárních stěnách kamene bez jeho uzavření. Paropropustnost povrchu není téměř vůbec, nebo jen velmi mírně, ovlivněna. Povrchová struktura kamene zůstává zachována.

GS GRUNDSCHUTZ výborně zabraňuje průniku vlhkosti a nečistot do naimpregnovaného povrchu. Vzlínající soli z podkladu jsou také zadrženy.

Ochrana je extrémně trvalá. Aplikace produktu GS GRUNDSCHUTZ musí být ovšem provedena s největší přesností a pečlivostí, neboť produkt po vyzrání není chemicky rozpustný.

OBLASTI POUŽITÍ

Všechny savé přírodní a umělé kameny.

Alternativní produkty se zvýrazněním povrchu: WEISS FT PLUS – impregnace se zvýrazněním barvy.

Alternativní produkty bez zvýraznění povrchu + odpuzující vodu a oleje:
WEISS FS PRO – Top ochrana pro povrchy odolné vůči kyselinám, hydrofobní a oleofobní účinek.
WEISS FS FSZ – pro kameninu a jiné slabě savé povrchy, hydrofobní a oleofobní účinek.
WEISS FS PREMIUM – pro extrémně savé povrchy odolné vůči kyselinám, hydrofobní a oleofobní účinek.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C (pozor na rosný bod)
Pracovní prostor dobře větrat. Produkt neředit! Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a absolutně suchý povrch tak, až dojde k jeho nasycení a nechat natáhnout do povrchu. Při velmi vysoké savosti povrchu postup po cca 10 minutách zopakovat. Asi po 10 minutách od poslední aplikace je nutné veškeré přebytky suchými hadry z povrchu odstranit. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou.
Barva kamene ze zpravidla nezmění. Určité typy kamene mohou ovšem ve vyjímečných případech ztmavnout. V případě pochybností provést zkušební vzorek.

Podlaha je po cca 4-6 hodinách opět pochozí. Povrch je ovšem nutné po dobu 24 hodin chránit před nečistotami, vodou a deštěm. Ochranný efekt se vytváří v časovém horizontu několika dnů.

Po vyzrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžovaných prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému oživování účinků impregnace.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 1-20 m2 (silně savý pískovec: 1-5 m2, leštěná žula: 15-20 m2).

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 6 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,00 g/cm3 při 20°C Barva: mléčně bílá
Pach: téměř bez zápachu pH-hodnota: ~7

UPOZORNĚNÍ

Zamezit vytvoření filmu na povrchu. Nesavé, vlhké nebo mokré povrchy není možné impregnovat. Sklo, plasty a

jiné choulostivé povrchy musí být chráněny proti postříkání produktem.

Vzlínající soli z podkladového lože budou díky GS GRUNDSCHUTZ zastaveny. Pokud se usadí soli těsně pod povrchem kamene (pískovec apod.), vytvoří tvorba krystalů napětí, které může vést k šupinatému odlupování. Stejně jako u všech impregnací je třeba dbát na to, aby byl materiál aplikován dostatečně hluboko a aby se tím zabránilo tomuto poškození. Pokud už soli usazeny pod povrchem jsou a k odlupování dochází, nedoporučujeme GS GRUNDSCHUTZ použít!

BEZPEČNOST

Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí je produkt zdravotně nezávadný.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 2 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů. Produkt ani jeho zbytky nevylévat do kanalizace.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

Technický list

WEISS GS GRUNDSCHUTZ