WEISS FS FSZ

Ochranná impregnace pro kameninu a keramiku

POPIS PRODUKTU

Impregnace bez rozpouštědel. Ochrana proti vodě, mastnotám a olejům. Pro povrchy s velmi nízkou nasákavostí.

VLASTNOSTI

FS FSZ zohledňuje velmi vyváženě požadavky na optimální ochranu, dlouhou životnost, otevřenost kamene vůči difuzi par, snadnou a hospodárnou aplikaci impregnace, redukci škodlivých látek při použití a také výslednou estetiku kamene. Také po impregnaci zůstává kameni jeho přirozený vzhled!

FS FSZ proniká velmi dobře do povrchu přírodního a umělého kamene s velmi hustou kapilární strukturou a chrání jej před nečistotami vzniklými vodou, mastnotami, oleji, vosky apod. Tyto nečistoty jsou od povrchu odpuzovány a je možné je zpravidla vyčistit bez použití dalších čisticích prostředků. Impregnovaný povrch je velmi snadno čistitelný také v silně zatěžovaných prostorách, jako např. kuchyně, jídelny, stoly a pulty v interiéru i exteriéru. Impregnace může být aplikována také na povrchy se zbytkovou vlhkostí.

Povrchu zůstane zachována jeho přirozená barva a textura. Minimální zvýraznění barvy může nastat ve výjimečných případech v závislosti na typu kamene. Impregnace netvoří žádné vrstvy na povrchu, paropropustnost zůstává zachována. Nedojde k žádnému ovlivnění protiskluzných vlastností povrchu.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro vytvoření ochrany na povrchu přírodního a umělého kamene s vysokou hustotou a tudíž s nízkou nasákavostí ochranných látek. Sem patří tvrdé kameny, jako Labradorit, Nero Assoluto, a také všechny druhy kameniny, neglazované keramiky, leštěné křemeny, mramor Agglo apod.

Leštěné povrchy mramoru, vápence a jiných kamenů, které jsou citlivé na kyseliny, mohou po impregnaci zmatovatět. Prostudujte si v těchto případech níže možnost alternativních produktů.

Alternativní produkty:
WEISS FS PRO – Top ochrana pro dobře savé povrchy.
WEISS FS PREMIUM – pro extrémně savé kameny.
WEISS FS MARMOR – speciálně pro povrchy citlivé na kyseliny.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C
Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a suchý povrch. Nechat 5-10 minut nasát. Při vysoké savosti produkt opětovně nanést. Než nátěr naschne, tak jej pomocí hadrů z povrchu bezezbytku dosucha setřít. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou. Zakrýt místa, která nemají být impregnována popř. ihned po kontaktu s produktem tato místa vlhkým hadrem omýt.

Podlaha a povrch je po 20-30 minutách opět pochozí. Ochranná fukce impregnace se vyvine v časovém úseku několika dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků. Po vyzrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžovaných prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému oživování účinků impregnace.

Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace FS FSZ vznikne rušivý a nepříjemný efekt odperlení tekutiny pouze na přechodnou dobu. Vzniká díky povrchovým zbytkům a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20m2

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,1 g/cm3 při 20°C Barva: nažloutlá
Pach: ,klinický‘ pH-hodnota: ~ 5-6

UPOZORNĚNÍ

Kvůli stabilizaci je produkt vyroben jako lehce kyselý. Nesmí být proto použit na leštěném nebo jemně broušeném mramoru, vápenci, betonu a jiných, na kyseliny choulostivých kamenech s leštěným nebo jemně broušeným povrchem.

BEZPEČNOST

Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí není zdraví škodlivý.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

Technický list

WEISS FS FSZ