WEISS FS MARMOR

Ochranná impregnace pro mramor a vápenec

POPIS PRODUKTU

Impregnace bez rozpouštědel. Ochrana proti vodě, mastnotám a olejům. Speciálně pro všechny přírodní a umělé kameny včetně měkkých kamenů choulostivých na kyseliny.

VLASTNOSTI

FS MARMOR zohledňuje velmi vyváženě požadavky na optimální ochranu, dlouhou životnost, otevřenost kamene vůči difuzi par, snadnou a hospodárnou aplikaci impregnace, redukci škodlivých látek při použití a také výslednou estetiku kamene. Také po impregnaci zůstává kameni jeho přirozený vzhled!

FS MARMOR je impregnace na vodní bázi vyrobena v pH-neutrálním prostředí. Je proto mimořádně vhodná také pro leštěné mramory a vápence a také všechny povrchy, které jsou choulostivé na kyseliny. Proniká velmi dobře do kapilární struktury přírodního a umělého kamene a chrání jej před nečistotami vzniklými vodou, mastnotami, oleji, vosky apod. Tyto nečistoty jsou od povrchu odpuzovány a je možné je zpravidla vyčistit bez použití dalších čisticích prostředků. Impregnovaný povrch je velmi snadno čistitelný také v silně zatěžovaných prostorách jako např. kuchyně, jídelny, stoly a pulty v interiéru i exteriéru. Impregnace může být aplikována také na povrchy se zbytkovou vlhkostí.

Povrchu zůstane zachována jeho přirozená barva a textura. Minimální zvýraznění barvy může nastat ve výjimečných případech v závislosti na typu kamene. Impregnace netvoří žádné vrstvy na povrchu, paropropustnost zůstává zachována. Nedojde k žádnému ovlivnění protiskluzných vlastností povrchu.

Neobsahuje silikony a vosky. Ochrannou látkou jsou fluoropolymery, které vykazují velmi trvalé spojení s podkladem. Proto je možné je bez omezení použít také v prostorách na zpracování potravin.

OBLASTI POUŽITÍ

Alternativní produkty:
WEISS FS PRO – Top ochrana pro povrchy odolné kyselinám.
WEISS FS PREMIUM – pro extrémně savé kameny odolné kyselinám.
WEISS FS FSZ – speciálně pro kameninu a jiné povrchy odolné kyselinám a s nízkou nasákavostí.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 10-25°C
Produkt neředit! Před upotřebením protřepat. Nanést štětcem, válečkem, houbou nebo mopem sytě na důkladně vyčištěný a suchý povrch. Nechat 5-10 minut nasát. Při vysoké savosti produkt opětovně nanést. Než nátěr naschne, tak jej pomocí hadrů z povrchu bezezbytku dosucha setřít. Alternativně mohou být přebytky staženy gumovou stěrkou. Zakrýt místa, která nemají být impregnována popř. ihned po kontaktu s produktem tato místa vlhkým hadrem omýt.

Podlaha a povrch je po 30-60 minutách opět pochozí. Ochranná fukce impregnace se vyvine v časovém úseku několika dnů. Na toto prosím dbát především při provádění zkušebních ploch. V tomto časovém úseku používat pro čištění pouze čistou vodu bez jakýchkoliv přídavků čistících prostředků. Po vyzrání impregnace doporučujeme používat pro běžné denní čištění hedvábné mýdlo WEISS Seidenseife. V silně zatěžovaných prostorách (kuchyně, koupelna, dílna, nákupní centrum) je možné také povrch v pravidelných intervalech ošetřovat produktem WEISS DREI Boden tak, aby docházelo k pravidelnému oživování účinků impregnace.

Hydrofobní efekt odperlení kapek

Po aplikaci impregnace FS MARMOR vznikne rušivý a nepříjemný efekt odperlení tekutiny pouze na přechodnou dobu. Vzniká díky povrchovým zbytkům a po krátké době odezní. Tento efekt v žádném případě neurčuje ochranný účinek a životnost impregnace.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20m2

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,01 g/cm3 při 20°C Barva: transparentní, nažloutlá Pach: ,klinický‘
pH-hodnota: 7-8

UPOZORNĚNÍ

Zamezit vytvoření vrstvy na povrchu. Určité typy kamenů jako například mramor nebo vápenec bývají napadeny kyselinou. Ocet, některé nápoje, ovocné šťávy obsahují kyseliny, které mohou kámen naleptat a zanechat matné skvrny. Produkt FS MARMOR před tímto problémem materiál zcela neochrání, ale umí tento destruktivní účinek snížit a redukovat.

BEZPEČNOST

Neobsahuje žádná organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí není zdraví škodlivý.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná. Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

Technický list

WEISS FS MARMOR