Impregnace dlažby a kamene

Impregnace dlažby, nátěry dlažby, impregnace kamene, nátěry kamene, impregnace betonu, nátěry betonu, impregnace venkovní dlažby, nátěry zámkové dlažby jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy Facility Cleaning Servis®.
Kontaktujte nás

Impregnace dlažby

Impregnace dlažby, nátěry dlažby, impregnace betonu, nátěry betonu, impregnace venkovní dlažby, nátěry zámkové dlažby, impregnace venkovní dlažby, nátěry venkovní dlažby, impregnace keramické dlažby, impregnace kamenné dlažby, protiskluzné nátěry dlažby včetně inspekce a zajištění technických posudků jsme připraveni zajistit odborné služby dle našich interních firemních standardů ISIS SYSTEM®, IICRC™, NWFA™, OBTEGO®, WEISS® v rámci naší firmy Facility Cleaning Servis®.

Interní technologická koncepce pro systémy povrchové údržby a ochrany dlažby naší firmy přináší maximální spokojenost zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany pochozích povrchů.

Facility Cleaning Servis® je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů včetně dosažení vysokoškolských diplomů.
Impregnace dlažby a kamene je díky moderní době a nově vyráběným materiálů je čím dál specifičtější obor s důrazem na odborně prováděcí znalosti betonových povrchů a materiálového znalectví prováděcí a realizační firmy. Na základě této skutečnosti je naše firma držitelem a absolventem českých a mezinárodních odborně-realizačních školení u výrobců a odborných institucí včetně školení u specializovaných výrobců a dodavatelů chemické a strojní technologie v rámci České republiky, Evropy a Velké Británie.
Impregnace dlažby a kamene, ochrana dlažby a kamene, hydrofobizace dlažby a kamene včetně kvalitní impregnace venkovní dlažby jde ruku v ruce s filozofií a založením firmy Facility Cleaning Servis® od roku 2006 v České Republice. Naše praxe započala již v 90-tých letech dvacátého století v České a Slovenské republice a následně v Rakousku a Německu, kde jsou zastoupeni také naši významní dlouhodobí zákazníci.

Impregnace dlažby a kamene, ochrana dlažby a kamene, hydrofobizace dlažby a kamene včetně kvalitní impregnace venkovní dlažby a naše filozofie podnikání striktně odmítá tzv. nízkonákladové cenové koncepce, což vnímáme z našeho hlediska jako neetické chování tzv. levných firem a dlouhodobě se proti tomuto neetickému chování snažíme bránit a chránit a to jak prostřednictvím médií, webových stránek, tak PR osvěty, tak ve spolupráci s odbornými lektory a renomovanými ústavy, se kterými naše firma externě dlouhodobě spolupracuje na bázi intenzivní distanční formy spolupráce.

Tímto všem za tuto možnost děkujeme a uvádíme např. Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (specializace na pozemní stavby), Ing. arch. Ondřej Ševců (obnova památek), Ing. Martin Blaha (úprava povrchů), Doc. Ing. Ota Matýšek st, PhD. (technologie staveb), Ing. Vladimír Kohút (statika), Ing. Martě Píchové (odvlhčování), Ing. Pavlu Richterovi (technologie podlah), Doc. Ing. arch. Petr Špička, PhD. (architektura), prof. Ing. Petr Turček, PhD. (zakládání staveb) a distanční spolupráce s UK VŠCHT a ČVUT aj. Tyto renomovaní partneři a vzájemná spolupráce naši firmu a odborně způsobilé znalosti nás oboustranně posouvají po kvalitativní příčce stále výše.

Firemní know-how, členství a certifikace firmy

Facility Cleaning Servis® je připravena zajistit pro naše klienty zcela komplexní služby v oblasti nátěrů dlažeb, impregnace dlažeb, nátěrů betonových dlažeb, čištění dlažeb, renovace dlažeb, stavebních a řemeslných prací, včetně inspekce a posudků povrchů v souladu s naších interním kodexem a standardů, směrnic a norem IICRC™, NWFA™ a patentního odborně prováděcího systému ISIS System™.

Facility Cleaning Servis® dlouhodobě spolupracuje s profesionálním portálem Nejřemeslníci.cz. Nejřemeslníci.cz pomáhají najít spolehlivé firmy na základě referencí předchozích zákazníků.

Facility Cleaning Servis® dlouhodobě spolupracuje a je členem české asociace úklidu a čištění. Naším společným cílem je vize a její naplnění, že dnešní pracovníci, kteří přicházejí do styku s dřevěnými a přírodními povrchy by měli být vzdělanými odborníky, kteří vědí jak odborně správně, systematicky a kvalitně revitalizovat a ošetřit povrchy a nepoškozovat přitom ošetřované materiály ale ani naše životní prostředí! Hlavním cílem však bylo a stále je – posunout péči a údržbu povrchů a revitalizaci povrchů v myšlení naprosté většiny lidí z popelky, z podřadné a neuznávané činnosti na uznávané odvětví – řemeslně prestižní obor.

Facility Cleaning Servis® je členem asociace IFMA od roku 2008 a její interní systém fungování a poskytování služeb je zajišťováno dle norem a standardů této asociace a naše interního kodexu. Asociace IFMA vznikla květnu roku 1980 ve Spojených státech amerických k ustanovení společnosti National Facility Management Association (NFMA). O rok později se z této organizace stala International Facility Management Association (IFMA), aby byl umožněn přístup Kanadě. Díky tomuto kroku došlo k dynamickému růstu této asociace. Evropa se s pojmem facility management setkává až na počátku 90. let (EuroFM). Mezi první země, které tento obor zaznamenaly, řadíme Velkou Británii, Skandinávské země, Francii a Benelux. O pět let později se tento obor rozšířil i do německy mluvících zemí. Česká republika byla prvním post-komunistických státem, který se zapojil do sítě Facility Manažerů IFMA (r. 2000).

Facility servis dle organizace IFMA lze definovat jako „metodu, jak v organizaci sladit pracovní prostředí, pracovníky a pracovní činnosti. Cílem facility managementu je „posílit ty procesy v organizaci, pomocí nichž pracoviště a pracovníci podají nejlepší výkony.

Facility Cleaning Servis® je členem asociace NWFA od roku 2010. Posláním asociace NWFA je stanovit souhrn celosvětově uznávaných standardů a certifikací pro kontrolu, broušení, renovace a revitalizace minerálních, cementových, betonových a dřevěných povrchů včetně ochranných nátěrů a impregnací podlah či betonových podlah.

Facility Cleaning Servis® je držitelem odborné certifikace IICRC – inspekce a revize povrchových materiálů (kámen, beton, dlažba, fasádní povrchy, přírodní materiály, dřevo aj.) britského institutu INSTITUTE od inspection of cleaning and restoration®. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění revizí a revitalizace dřevěných povrchů a materiálů, jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu a subjekt. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Facility Cleaning Servis® je držitelem odborné aplikační licence německého výrobce OBTEGO AG se zaměřením provádění certifikovaných ochranných systémů pro segment betonových a minerálních podlah (teraco, beton, Cemflow, betonové dlažby, přírodní materiály). Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění aplikací ochranných kolorovaných nátěrů či transparentní ochranných nátěrů a impregnací jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.
Facility Cleaning Servis® je proškolenou aplikační firmou rakouského výrobce WEISS Steinpflege se zaměřením provádění certifikovaných ochranných systémů pro segment kamenných a keramických dlažeb a podlah. Tato licence nás opravňuje k odbornému provádění aplikací ochranných oživujících nátěrů či transparentní ochranných nátěrů a impregnací jako profesionální aplikační a odborně způsobilou provádění firmu. Tato naše klíčová způsobilost je základem a zárukou výsledné kvality.

Videoukázky

Facility Cleaning Servis®

Facility Cleaning Servis® a Vaše spokojenost s námi provedenými realizacemi je pro nás prioritní. Jsme si vědomi, že v tomto oboru se nedává šance dvakrát. Z tohoto důvodu stále modernizujeme naše technologie, vytváříme a inovujeme nové a stávající technologické postupy v oblasti čištění, repase, renovace, instalace, revitalizace, impregnace a konzervace povrchů, kde vyhledáváme nové kvalitní přípravky, nástroje, technologie a postupy abychom dostáli našeho závazku Vaší spokojenosti a vytvářeli skutečné hodnoty a prestižní práci a požadovaný výsledek v souladu s naších interním kodexem.

Proč firma Facility Cleaning Servis®?

1. Komplexní revitalizace podlah
2. Profesionální zázemí a přístup
3. Administrativní zázemí a agenda
4. Metodická prováděcí odbornost
5. Řemeslná praxe, zkušenost v oboru

Prestižní reference firmy:

1. LOGISTICKÉ AREÁLY
2. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
3. ÚŘAD VLÁDY ČR
4. PTÁČEK KOUPELNY A.S.
5. KOLOWRATOVI DOMY A.S.

Na základě dlouholetých a prestižních zkušeností zabezpečíme bezproblémové komplexní služby v oblasti nátěrů dlažeb, impregnace dlažeb, nátěrů betonových dlažeb, čištění dlažeb, renovace dlažeb, stavebních a řemeslných prací, včetně inspekce a posudků povrchů. Vaše volba naší profesionální firmy naším prostřednictvím optimalizuje Vaše náklady se zachováním vysoké kvality a VIP klientského komfortu.

Facility Cleaning Servis® a její prestižní přístup je vždy založen na vstupních konzultací s naším zákazníkem. Vstupní konzultace provádění odborných a řemeslných prací je interním standardním postupem naší firemní filozofie. Cílem vstupní konzultace je především zjištění níže uvedených kritérií:

  • Rozsah činnosti a rozsah prací v místě realizace
  • Náročnost provedení úkonů a požadovaného výsledku realizace
  • Termín provedení a stanovení potřebného času realizace
  • Podmínky k provádění profesionálně řemeslných prací
  • Specifikace jednotlivých úkonů v čase a časový rozvrh realizace
  • Finanční kalkulace a rozpočtové a finanční podmínky realizace

Naši profesionální partneři

Naše firma spolupracuje s výhradně prověřenými dodavateli kvalitních materiálů, restaurátorů a významných kapacit v oboru, dodavateli profesionálních pomůcek a vybavení pro provádění našich činností a revitalizací a ochrany dřevěných a přírodních povrchů.

Našimi prestižními partnery a výhradními dodavateli jsou především níže uvedené firmy a značky:

OBTEGO AG
FLOORCOLOR s.r.o.
FALCH®
FINALIT
TURBO FORCE U.S.
HILTI
NANO CONCEPT
HET spol. s.r.o.
REDIMAX s.r.o.
KRÄNZLE ČR
WEHA
BIERCHMEIER
DR. SCHUTZ
WEISS
MOSMATIC
3M CZECH
EUKULA
VON ARX

V případě Vašeho zájmu můžete navštívit naší fotogalerii a prohlédnout si ukázky našich realizací či přímo sekci ceník, kde naleznete přehled našich úkonů a jejich cenových hladin.

Děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na spolupráci.

Vedení firmy Facility Cleaning Servis®

Domů

Kontaktní formulář

Souhlasím se zpracováním svých osobních údajů

13 + 5 =