WEISS INSTALL

Speciální impregnace – penetrace před spárováním

POPIS PRODUKTU

Speciální impregnace na vodní bázi pro všestrannou ochranu před zabarvením a také jako penetrace před spárováním.

VLASTNOSTI

INSTALL je speciální impregnace na ochranu kamenů, které se při pokládce působením vlhkosti zabarvují.

INSTALL je ideální jako pomocník před spárováním u silně savých kamenů. Následné odmývání spárovací hmoty z povrchu bude významně jednodušší a rychlejší, neboť spárovací hmota nebude moci tak rychle naschnout.

INSTALL redukuje riziko změny formy kamene, tzv. „korýtkování“. Zajistí nejmenší možné narušení vazby na pokládací maltu – lepidlo – spárovací hmotu.

INSTALL je kompatibilní s produkty WEISS FS MARMOR, FS PRO a FS PREMIUM, které se doporučují pro finální hydrofobní a oleofobní impregnaci silně savých kamenů, která se provádí po základním čištění kamene.

INSTALL má lehkou formu ochranné impregnace a chrání kameny během stavební fáze také proti mastným a olejovým nečistotám.

OBLASTI POUŽITÍ

Impregnace pro redukci nasávání vlhkosti u přírodního a umělého kamene před pokládkou, popř. před spárováním.

ZPRACOVÁNÍ

Teplota při aplikaci: 5-25°C
Produkt neředit! Nanést rovnoměrně štětcem, válečkem, houbou nebo krátkým ponořením do tekutiny na povrch. Aplikované množství se řídí dle savosti kamene a jeho schopností nasávat vodu. Dbát na to, aby na povrchu nezůstaly žádné přebytky produktu a nevytvořil se film. V případě potřeby přebytky setřít savým hadrem. Přemístění naimpregnovaného materiálu může být provedeno ihned, spárování ovšem provádět až cca 1-2 hodiny po impregnaci.

VYDATNOST

1 litr vystačí na cca 10-20 m2

SKLADOVÁNÍ

Pouze v originálních obalech, chránit před mrazem. Minimální životnost 12 měsíců od dodání.

TECHNICKÁ DATA

Hustota: 1,10 g/cm3 při 20°C Barva: téměř čirá
Pach: téměř bez zápachu pH-hodnota: ~7,5

UPOZORNĚNÍ

Díky impregnaci budou redukovány problémy při pokládce a spárování, nicméně dojde také k velmi mírnému ovlivnění pevnosti v tahu a přilnavosti k pokládací maltě, lepidlu a spárovací hmotě. Při běžném zatížení to nemá vůbec žádný vliv. V prostorách, které jsou ovšem silně zatěžovány, doporučujeme vždy provést zkušební pokládku a ověřit přilnavost a pevnost v tahu.

BEZPEČNOST

Neobsahuje organická rozpouštědla. Označení nebezpečí: Označení dle EU směrnice 1999/45/EG: žádné nebezpečí. Po zaschnutí je produkt zdravotně nezávadný.
Jako u všech chemických produktů platí: Uchovávejte mimo dosah dětí. V případě zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Při práci noste ochranné rukavice. Při zasažení kůže omýt místo vodou a mýdlem. V případě nehody nebo nevolnosti okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li to možné, předložte etiketu produktu nebo tento technický list).

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

WGK 1 podle VwVwS ze 17.5.99. Nádoba je vyrobena z ekologického polyetylenu (PE) a je recyklovatelná.

Vypláchnuté nádoby zlikvidujte v rámci systému tříděných odpadů.

OBSAHY BALENÍ

10 litrů kanystr, 5 litrů kanystr, 1 litr lahev.
Sud o velikosti 200 litrů, 120 litrů a ostatní mimořádná balení na poptávku.

Technický list

WEISS INSTALL