Impregnace betonové dlažby

Impregnace betonové dlažby, protiskluzné nátěry betonové dlažby, zvýraznění betonové dlažby, obnova lesku betonové dlažby, impregnace spár betonové dlažby a poradenský servis údržby betonové dlažby je naše firma Facility Cleaning Servis®  připravena zajistit dle Vašeho přání a Vámi požadovaného rozsahu služeb ve špičkové kvalitě dle našich interních firemních standardů a směrnic a odborně prováděcího systému ISIS™System & AHCP™ a WEISS®.

Tato interní technologická  norma naší firmy  přináší maximální spokojenost Vás – našich zákazníků v plné součinnosti se zachováním etických a jakostních prováděcích  standardů. ISIS System®  je poslání a garance, které má přispět a pomoci dosáhnout spokojenosti Vás jako našeho zákazníka a především přispět k dosažení co nejvyšší kvality provedené práce a výsledku realizace.

AHCP certifikace (association health cleaning professional) zavazuje naši firmu k ekologické šetrnosti z hlediska údržby – čištění – mytí venkovních a vnitřních povrchů a objektů. Cílem certifikace je zachováním etických a jakostních prováděcích údržbových standardů včetně dlouhodobé udržitelnosti ochrany povrchů a svěřeného majetku.

Naše firma je odborně způsobilou a renomovanou prováděcí firmou s kvalitním zázemím zakládajícím se na odborném vzdělání, teoretických vědomostech a bohaté a dlouholeté praxi prováděných služeb a realizací a spoluprací s významnými institucemi  v rámci ČR, Německu a Rakousku. Hlavním zdrojem odborných znalostí vedoucích pracovníků firmy je studium středoškolských řemeslných oborů a dlouholeté studium materiálů a zbožíznalství v oboru podlahového průmyslu.

IMPREGNACE BETONOVÉ DLAŽBY A VSTUPNÍ INFORMACE

Betonová dlažba a její nespornou výhodou je v každém případě možnost snadného rozebrání betonové dlažby a opětovného položení, její možné čištění párou či tlakem/ vodou, ochranné impregnace, barevné oživující nátěry atd. Každý, kdo už před svým domem dlažbu položil, ale následně musel provést jakýkoli výkop, byť i jen kvůli přívodu elektrické energie pro automatické otevírání vjezdové brány či vrat, určitě moc dobře ví, o čem hovoříme. Například do betonu uložená dlažba z přírodního kamene v takovém případě způsobí nemalé komplikace. O dřívější módě betonování příjezdových cest a dvorků ani nemluvě.

Další velkou výhodou betonové dlažby jsou nízké pořizovací náklady, což nakonec souvisí i s malou pracností její pokládky. Přitom betonová dlažba nevyžaduje v podstatě jakoukoli údržbu, je velmi pevná (efektivně zvyšuje únosnost i pojízdných ploch), je odolná vůči otěru a mrazuvzdorná (ideálně však odolává vůbec všem vlivům počasí). Pokud pak potřebujeme příjezdovou cestu zpevnit, ale přitom zachovat travnatý porost, lze položit betonovou dlažbu zatravňovací, což dokazuje velkou variabilitu nabídky betonové dlažby i univerzálnost použitého materiálu.

 • možnost kvalitní ochranné impregnace např. systém OBTEGO (www.obtego.cz)
 • prověřený materiál – betonové dlaždice se systémem zámků
 • příznivá cena – ve srovnání s jinými typy podlahové krytiny
 • výběr mnoha tvarů a barev – vzhled betonové dlažby snadno přizpůsobíte požadavkům
 • jednoduchá a rychlá pokládka – betonová dlažba se pokládá do připraveného štěrkového lože
 • snadná výměna dlaždice – pokud po letech používání dojde k poškození dlaždice
 • odolný materiál s dobrými vlastnostmi – betonové dlažby se vyrábí z betonu
 • nášlapná vrstva je navíc opatřena protiskluzovou úpravou a chráněna proti otěru

Betonová dlažba zkrátka přináší mnoho výhod, díky kterým se řadí mezi nejpoužívanější typy podlahových krytin pro venkovní použití.

Betonovou dlažbu už nemusíme pokládat jen jako jednolité, jednobarevné plochy, ale lze z ní vytvářet velmi pestré mozaiky. Další ohromnou výhodou je způsob pokládky, kdy je díky zámku, ve kterém do sebe jednotlivé díly dlažby zapadají, pokládka velmi rychlá a snadná.

Při pokládce betonové dlažby je nutné dodržet správný technologický postup. Nejde přitom jen o vizuální dojem, ale právě o pochozí a pojízdné vlastnosti položené dlažby. Pokud je betonová dlažba položena špatně, poznáme to už jen při prvním nájezdu automobilem či dokonce při prvním šlápnutí.

Nezbytná je kvalitní příprava podloží v závislosti na účelu položené dlažby. Pokud má být položená dlažba pojízdná, ukládáme štěrkové lože do větší hloubky, než v případě pouhých pochozích chodníků. Štěrkové lože je vždy nutné zhutnit a dlažbu následně pokládáme do urovnané vrstvy písku, nebo do tenké vrstvy betonu.

Na skutečně kvalitně připravené podloží je skutečně nutné dát velký pozor. V opačném případě se nám totiž byť na nově položeném povrchu mohou i tvořit kaluže. Není proto dobré se do pokládky betonové dlažby za každou cenu pouštět svépomocí, pokud s ní dosud nemáme žádné zkušenosti.

Než dlažbu začneme pokládat, musíme předem vědět, jaký tvar dlaždic si vybereme, jakou barvu, případně jakou si přejeme mozaiku. V případě památkově chráněných objektů pak počítejme s tím, že nám typ dlažby i její barevné provedení určí úředníci. Proto v takovém případě nemá smysl předem cokoli objednávat, mohlo by nás nakonec čekat nemilé překvapení.

IMPREGNACE BETONOVÉ DLAŽBY A TECHNOLOGIE

Impregnační systém rakouské firmy WEISS®, Steinpflege vyniká svoji komplexní škálou unikátních produktů značky WEISS®, které  čistí, chrání, zušlechťují a pečují o povrchy a podlahy. Pokud tedy hledáte řešení, například jak ochránit vaši podlahovou krytinu či povrch před obecným znečištěním a skvrnami nebo dodat vašemu povrchu vysoce kvalitní a trvalý funkční ochranný štít či oživit vzhled.

Výrobky firmy WEISS Steinpflege dokáží překvapit vynikajícím výkonem produktů tržního a technologického lídra. Jsou to technologicky špičkové, moderní produkty pro přírodní a umělé kameny, beton, teraco, kameninu, keramiku atd. Produkty společnosti WEISS Steinpflege jsou vyráběny podle nejmodernějších standardů. Široká a kompletní paleta produktů umožňuje provádět na všech kamenných a keramických površích kompletní renovační, čistící, ošetřovací a ochranné práce. 

Všechny impregnace jsou na vodní bázi, jsou tudíž velmi ohleduplné k životnímu prostředí, neobsahují rozpouštědla, nebezpečné látky a jsou pachově neutrální. Účinnou ochrannou složkou hlavních impregnací jsou fluoropolymery, které vytvářejí velmi odolný povrch s odolností vůči vodě, mastnotám, olejům a voskům.

Impregnace betonové dlažby a její následná dlouhodobá ochrana a konzervace je velmi důležitá. Pomáhá udržet vyčištěné materiály výrazně delší dobu, jelikož vyčištěný povrch je ochráněn vrstvou molekul, aditivních částic a plnících částic , které obalí strukturu povrchu, vyplní strukturu povrchu a zamezí tak pronikání nečistot do vyčištěného povrchu a je tak mnohem snadnější čištění a údržba povrchu , jelikož všechny nečistoty po dobu trvání impregnace ulpívají na povrchu vyčištěného a impregnovaného materiálu. 

Impregnace betonové dlažby dle norem britské certifikace IICRC a profesionálního systému renovace  dlažby ISIS System™ je prováděna dle měření infra teplotním měřičem. Tyto informace nám následně umožní zvolit vhodný čas aplikace penetrace či impregnace na renovovaný a vyčištěný povrch dlažby. V případě zbytkové vlhkosti v povrchu  dlažby, může dojít k nedostatečnému zesíťovaní částic impregnace a slabé ochraně a provedení výplně pórů impregnovaného povrchu. Takto jsou prováděny ochranné impregnace vysoce kvalitním systémem Weiss®.

Prémiová impregnace betonové dlažby systémem a produkty Weiss® je pro naše realizace také optimální, jelikož výrobky jsou testovány a certifikovány zkušebním ústavem MA 39 Versuchs- und Forschungsanstalt der Stadt Wien a lze je používat celosvětově na památkově chráněných objektech. Základními vlastnostmi je odolnost vůči UV-záření, posypové soli, použitelnost v potravinářství, paropropustnost, odolnost vůči skvrnám a odpudivost vůči vodě.

Impregnace výrobce Weiss® je špičkou v ochranně povrchů také především díky budoucí technologii z hlediska nezávadné a co nejpřirozenější ochraně povrchů a to díky tzv. fluor-polymerní ochraně povrchů s podílem pevných částic, což je odborníky nazýváno jako ochranné impregnace 3-tí generace, neboť neobsahují chemické rozpouštědlové látky, těkavé VOC látky, vosky, silikonové, siloxanové a silanové částice, ponechávají povrhu přírodní a naturální vzhled a mají vysokou odolnost a pevnost z hlediska oděru.

Impregnace betonové dlažby se liší dle typu materiálu, povrchové úpravy, savosti, budoucí zátěže a také a především dle životnosti a optických vlastností. Základem kvalitní dlouhodobé ochrany povrchů je použití kombinace penetrace „hloubkové ochrany“ (tzv. plniče pórů a kapilár) a impregnace (povrchové ochrany). Optické zvýraznění a jeho intenzita se provádí a určuje typem penetrace (transparentní nebo zvýrazňující). Optická a funkční životnost je dána především složením dílčí impregnace systému Weiss®.

Impregnace betonové dlažby a objednávka

Objednávka impregnace betonové dlažby předchází začátku naší vzájemné spolupráce. Je vhodné mytí dlažby objednávat v dostatečném předstihu, alespoň týden předem.  Nejvhodnější forma objednávky mytí dlažby a komplexní zjištění informací je preferováno prostřednictvím e-mailové objednávky či telefonické specifikace. V případě Vašeho detailního výčtu informací je naše firma pro Vás obratem schopna připravit a vypracovat předběžnou cenovou nabídku či rozpočet.  V případě telefonického kontaktu se samozřejmě budeme ptát na několikero pro nás podstatných informací:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Plocha v m2 a rozsah znečištění
 3. Materiál a typ dlažby
 4. Doplňkové služby 
 5. Čas a preferovaný termín realizace

Impregnace betonové dlažby a cenová nabídka

Osobní prohlídka prostor někdy má své opodstatnění a to především v případech větších prostor či specifičtější objednávky naše firma preferuje osobní prohlídku. Důvodem je důkladně zmonitorovat stav, ve kterém se povrch nachází a domluvit se na zaměření výměry plochy v m2, počtu pracovníků a případných doplňkových službách. Následně je naše firma připravena vypracovat cenovou nabídku či rozpočet.

Cenová nabídka vždy obsahuje důležité informace, ze kterých se celkový rozpočet skládá:

 1. Adresa a lokalita místa
 2. Počet pracovníků
 3. Odhad počtu m2
 4. Cena Kč /m2
 5. Doprava
 6. Speciální čističe a impregnace
 7. Doplňkové služby
 8. Předběžná konečná částka

Cenová nabídka vždy zahrnuje základní technologické úkony s  použitím vlastní techniky. Cena může být upravena, jelikož se může vyskytnout vysoce odolná nečistota, značné množství prachu a s tím související opakované vysávání, vysoká mastnota, skryté vady, různé tvrdosti materiálu aj. Speciální vícepráce a nadstandardní technologické úkony jsou účtovány separátně za příplatek.  Toto je vždy ze strany našich pracovníků a vedení naší firmy konzultováno s klientem před tím, než-li budou případně použity.